Kontakte

[md_info_box info_box_title=”KONTAKT” info_box_description=”Famullitari i Shkodrës Dom Vlash Palaj
domvlashi@famulliashkoder.com

Zëvëndësfamullitari i Shkodrës Dom Gasper Kolaj
domgasper@famulliashkoder.com

Administratori i webit
administratori@famulliashkoder.com” info_box_icon_class=”icon-EditMail” info_box_checkbox=”yes” info_box_title_color=”#0338a2″ info_box_description_color=”#7e7e7e” info_box_border_color=”rgba(31,213,190, .1)” info_box_button=”no” info_box_button_style=”fill-rectangle” info_box_button_text=”View more” info_box_button_icon_class=”icon-phone5″ info_box_button_color=”#017eff” info_box_button_text_color=”#fff” info_box_button_bg_hover_color=”#017eff” info_box_button_hover_color=”#fff” info_box_button_size=”standard” info_box_button_padding=”0″ info_box_button_url=”#” info_box_button_target=”_self” md_info_box_animation_type=”fade” md_info_box_animation_speed=”200″ md_info_box_animation_delay=”0.0″ md_info_box_animation_position=”center” md_info_box_animation_show=”once” md_info_box_animation_easing=”Quart.easeInOut” md_info_box_parallax_speed=”1″][/md_info_box]