Këshilli Baritor

Jolanda Trumza, Presidente e Këshillit Baritor

                                                                                                                                                                                         Gjovalin Çuni, Anëtar i Kryesisë së Këshillit Baritor
Leonard Berisha, Anëtar i Kryesisë së Këshillit Baritor
                                                                                                                                                                                           Motër Valbona Hajdari, Anëtare e Këshillit Baritor
Aurel Marku, Anëtar i Këshillit Baritor
                                                                                                                                                                                                          Leopold Shkreli, Anëtar i Këshillit Baritor
Roksan Sheldija, Anëtar i Këshillit Baritor
                                                                                                                                                                                                                Mark Gjeka, Anëtar i Këshillit Baritor
Gjergj Ejlli, Anëtar i Këshillit Baritor
                                                                                                                                                                                                          Landa Marku, Anëtare e Këshillit Baritor
Dedë Gazulli, Anëtar i Këshillit Baritor
                                                                                                                                                                                                                    Injac Pici, Anëtar i Këshillit Baritor
Gjyzepina Kroqi, Anëtare e Këshillit Baritor
                                                                                                                                                                                                        Mira Prekperaj, Anëtare e Këshillit Baritor
Aleks Nenshati, Anëtar i Këshillit Baritor
                                                                                                                                                                                                           Andreas Dushi, Anëtar i Këshillit Baritor
Ana Marku, Anëtare e Këshillit Baritor
                                                                                                                                                                                                                Arben Kolaj, Anëtar i Këshillit Baritor