Kontakte

KONTAKT


Famullitari i Shkodrës Dom Vlash Palaj domvlashi@famulliashkoder.com

Zëvëndësfamullitari i Shkodrës Dom Gasper Kolaj domgasper@famulliashkoder.com

Administratori i webit administratori@famulliashkoder.com